குறிச்சொற்கள் ஸ்ரீ அரவிந்தர்

குறிச்சொல்: ஸ்ரீ அரவிந்தர்

காந்தியும் மடாதிபதிகளும்

அன்புள்ள திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு காந்தியின் சனாதனம் - 6 கட்டுரையில் நீங்கள் எழுதிய கீழ்க்கண்ட வரிகளைப் படித்தேன். " காந்தி எந்த மடாதிபதியையும் சந்தித்ததில்லை, ஆசி வாங்கியதில்லை. அவர் சந்தித்த இந்துத் துறவியர் இருவர்....