குறிச்சொற்கள் ஷௌக்கத்

குறிச்சொல்: ஷௌக்கத்

ஷௌகத்தின் ஹிமாலயம்

இனிய ஜெயம் மே இறுதி வாரம் எங்கள் கூட்டு குடும்பத்தில் மற்றொரு விழா. எனவே சில லெளகீக பயணங்கள். இடையே அவற்றிலிருந்து துண்டித்துக்கொண்டு ஒரு இரண்டு நாட்கள் அருணைமலை சென்றுவிட்டேன். மொபைலை சைலண்ட்டில் போட்டு...