குறிச்சொற்கள் வெண்முரசின் சொற்கள்

குறிச்சொல்: வெண்முரசின் சொற்கள்

அறைக்கலன் -அவதூறு

கலைச்சொல் பேட்டியில் மறைந்து போன சொற்களை மீண்டும் கொண்டு வந்தேன் என சொன்ன பின்தான் அறைகலன் பற்றிக்கூறி இருக்கிறீர்கள். இந்த சொல்லை நீங்கள் உருவாக்கியதாகக் கூறவில்லை. இது நினைவுப் பிழை அல்ல ஒப்புக் கொள்ளல்...