குறிச்சொற்கள் பார்வதி குமாரமங்கலம்

குறிச்சொல்: பார்வதி குமாரமங்கலம்

பார்வதி குமாரமங்கலமும் கிருஷ்ணனும்:கடிதங்கள்

ஜெ.. டாக்டர் சுப்பராயன் கொங்கு வேளாளர் சமூகம் என்று என் பெற்றோர்கள் கூறியதுண்டு.(உண்மையா?) அதன் காரணமாகவே டாக்டர் சுப்பராயன், பார்வதி கிருஷ்ணன், மோகன் குமாரமங்கலம், ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் முதலியவ்ர்கள் மீது வீட்டில் ஒரு பெரிய...