குறிச்சொற்கள் நாராயணகுரு

குறிச்சொல்: நாராயணகுரு

மேல்நிலையாக்கம் -கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ, ஸ்ரீநாராயண குருவின் வாழ்க்கையில் அவ்வளவாகக் கேள்விப் படாத சம்பவங்கள் இவை. பகிர்ந்து கொண்டதற்கு மிக்க நன்றி. குரு கிராமக் கோயில்களில் பலியிடுவதை நிறுத்தியது பற்றி சுவாமி தன்மயாவும் சொன்னார். சிறுதெய்வ வழிபாடு பெருந்தெய்வ...