குறிச்சொற்கள் டி.கே.சி

குறிச்சொல்: டி.கே.சி

டி.கே.சி.ஒரு மையம்

இன்று தொகுத்துப் பார்க்கையில் டி.கே.சிதம்பரநாத முதலியார் அன்றைய இலக்கியத்தின் முதன்மை மையங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்ந்திருப்பதை உணரமுடிகிறது. மரபிலக்கியத்துக்கும் நவீன இலக்கியத்துக்குமான தொடர்புக் கண்ணி அவர். அவரைப்போன்றவர்களை எள்ளிநகையாடிய புதுமைப்பித்தனுக்குக் கூட அவர் ஆதர்சபிம்பம்....