குறிச்சொற்கள் டாக்டர் தெரிசனங்கோப்பு மகாதேவன்

குறிச்சொல்: டாக்டர் தெரிசனங்கோப்பு மகாதேவன்

’நார்மல்’

ஊரிலிருந்து அண்ணா கூப்பிட்டார். நான் சென்னையில் இருந்தேன். நலம் விசாரித்தல் முகமன் எல்லாம் அவரது வழக்கம் இல்லை ‘சாரு நிவேதிதான்னா ஆரு? ஆணா பெண்ணா?’ நான் ‘ஆண்’ என்றேன். ‘சொன்னானுக. அவன் என்ன...