குறிச்சொற்கள் ஞானாலயா

குறிச்சொல்: ஞானாலயா

கிருஷ்ணமூர்த்தி நூலகம்-கடிதம்

ஜெ, எனக்குத் தெரிந்தவரை, தமிழ் OCR பற்றிய ஆராய்ச்சி சில நடந்துள்ளன. ஆனால் அவை பெரும்பாலும் ஒரு Ph.D அல்லது M.E பட்டம் வாங்க செய்யப்படும் முயற்சிகளே . ஒரு நூலகத்தை இணையத்திற்குக் கொண்டுவர வெறும்...