குறிச்சொற்கள் இலக்கியத்தரம் பிரித்தல்

குறிச்சொல்: இலக்கியத்தரம் பிரித்தல்

கோட்பாடுகளும் தரம் பிரித்தலும்

நண்பரும் சிறந்த வாசகருமான ஆர்வி அவரது தளத்தில் எழுதியிருக்கும் கட்டுரை இது. இந்த கட்டுரையின் தரப்புக்கு நான் பலமுறை விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறேன். ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் இது திரும்பத்திரும்ப எழுதப்படுகிறது திரும்பத்திரும்ப சொல்லப்படும் இரு...