தினசரி தொகுப்புகள்: August 14, 2022

தமிழ் விக்கி – தூரன் விருதுவிழா, ஈரோடு, முதல்நாள்

ஈரோடு, தமிழ் விக்கி தூரன் விருது விழா என்னைப் பொறுத்தவரை தமிழ் விக்கி - பெரியசாமித்தூரன் விருது விழா 13 ஆகஸ்ட் 2022 காலையிலேயே தொடங்கிவிட்டது. நண்பர்களுடன் மலைத்தங்குமிடத்தில் இருந்தேன். அங்கிருந்து காலையில் கிளம்பி...

குழிக்கரை காளிதாச பிள்ளை

இசைமேதைகள் பற்றிய ஆவணங்களில் ஒன்று குழிக்கரை காளிதாஸ் பிள்ளை. எனக்கு ஆர்வமூட்டியது அவர் பெயர். வழக்கமாக இசைக்கலைஞர்களின் பெயர்கள் சைவமரபு சார்ந்தவையாக, தஞ்சையின் கோயிலில் உறையும் தெய்வங்களின் பெயர்களாக இருக்கும். காளிதாஸ் என்று...

வடவரையை மத்தாக்கி….கிருஷ்ணன் சங்கரன்

திங்கள் மாலை அன்புள்ள ஜெ.,   'திங்கள் மாலை' பதிவில் 'திங்கள் மாலை வெண்குடையான்' (படம்: கரும்பு, 1973) என்ற சிலப்பதிகாரக் கானல் வரிப்பாடலைப் பற்றி, 'மனிதனால் இசையமைத்துக் கிடைக்கப்பெறும் பாடல்களில் மிகப் பழைய பாடலாக...

ரமேஷ், ஒரு கடிதம்

அன்புள்ள ஜெ பாண்டிச்சேரிக்கு நீங்கள் சென்று வந்தது ஒரு சாதாரணமான குறிப்பு. ஆனால் எனக்கு உங்கள் ஒவ்வொரு சாதாரணமான நாட்குறிப்பிலும் ஓர் இடமாவது அற்புதமான ஒரு கருத்து, ஒரு செய்தி அமைவதுண்டு.  சில இடங்களில்...

ஆரோக்கிய நிகேதனம், கடிதம்

ஆரோக்கிய நிகேதனம் தமிழ் விக்கி த.நா.குமாரசாமி  கவி- நாவல்  அன்புள்ள ஜெ, வணக்கம். தாராசங்கர் பந்த்யோபாத்யாய எழுதிய ஆரோக்கிய நிகேதனம் நாவலில் இருந்து நான் பெற்றவற்றை கீழ்வருமாறு தொகுத்துக்கொண்டேன். ஐயமின்றி கூறலாம் இது ஒரு செவ்வியல் என்று. இந்நாவலை பற்றி...